× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu

Poradnia Diabetologiczna Dla Dzieci - Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego

Informacje o komórce

Szpital wielospecjalistyczny

Poradnia diabetologiczna dla dzieci

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Zakres świadczonych usług:

  • Diabetologia


AdresOpinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1